kontakt@best-media.pl801-033-09425 675-21-27600-501-174

Regulamin


Regulamin Sklepu Best-Media obowiązujący do 24.12.2014 r.


Regulamin Sklepu Best-Media obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo Best-Media Paweł Oleszczuk, ul.1-go Maja 5, 07-130 Łochów NIP 824-100-31-22, REGON 710343704, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.best-media.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel BEST-MEDIA Paweł Oleszczuk zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia (załacznik do regulaminu nr 1).

 

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW http://best-media.pl/webpage/pl/polityka-prywatnosci.html stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

II. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 4. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 5. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 6. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 7. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

III. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  • wybór formy dostawy i płatności
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  • opis produktu ( np. ilość, kolor)
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
  • sposób płatności
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
  • informacja o prawie do rękojmi
  • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 

IV. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
  • za pobraniem podczas odbioru towaru
  • poprzez system ratalny
 2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 

V. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VI. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
  • Przesyłka kurierska
  • Transport BEST-MEDIA Warszawa (realizowany tylko na terenie miasta Warszawy)
  • Odbiór osobisty
 2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa Best-Media Paweł Oleszczuk , adres ul. Piłsudskiego 13, 07-130 Kamionna telefon 600-501-174 adres email reklamacje@best-media.pl
 3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Best-Media Paweł Oleszczuk, ul. Piłsudskiego 13, 07-130 Kamionna telefon: 600-501-174
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 6. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  • wysyłanie wiadomość email na adres reklamacje@best-media.pl
  • listownie na adres: Best-Media Paweł Oleszczuk, ul. 1-go Maja 5, 07-130 Łochów
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 

IX. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://best-media.pl/webpage/pl/regulamin.html
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.


Załącznik 1. Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest BEST-MEDIA PAWEŁ OLESZCZUK z siedzibą w Łochowie. Wyrazem respektowania i szanowania prawa każdego użytkownika Naszego sklepu do prywatności jest niniejsza Polityka Prywatności.

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
W czasie korzystania ze skelpu www.best-media.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, poprzez wypełnienie formularza. Przetwarzamy twoje dane aby dokumentować operacje handlowe zgodnie z polskim prawem.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali Twoich danych podmiotom trzecim.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub realizacji zamówienia.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych wg potrzeb do firm spedycyjnych i operatorów płatniczych systemów internetowych.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@best-media.pl.
 
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie http://best-media.pl/webpage/pl/polityka-prywatnosci.html.

Kontakt
Firma przetwarzająca dane: BEST-MEDIA PAWEŁ OLESZCZUK ul. 1-go Maja 5, 07-130 Łochów
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.
Regulamin Sklepu Best-Media obowiązujący do 24.12.2014 r.

1. Sklep internetowy zwany w dalszej części Sklepem dokonuje czynności sprzedaży towarów poprzez zawieranie transakcji kupna-sprzedaży z klientami składającymi zamówienia przez stronę www.best-media.pl i podstrony z nią związane lub pocztą elektroniczną, zwanymi dalej Kupującymi. Właścicielem Sklepu jest Best-Media Paweł Oleszczuk, 07-130 Łochów ul.1-go Maja 5, NIP 824-100-31-22, REGON 710343704.

 

2. Zakupy mogą dokonać osoby powyżej 18 roku życia posiadające pełna zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych i odmówienia obsługi, jeżeli są one niepoprawne. Stosunki między Kupującym i Sklepem określa niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa polskiego.

Best-Media gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia, o ile Kupujący nie wyrazi zgody na informowanie go o produktach, usługach i promocjach. Zasady ochrony danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.

 

3. Kupujący zamawia towary za pośrednictwem formularza zamówienia (koszyka) zamieszczonego na stronie internetowej www.best-media.pl lub pocztą elektroniczną.

 

4. Po otrzymaniu zamówienia, Sklep przesyłając do Kupującego automatycznie generowaną wiadomość poczty elektronicznej (mail), w której określone są miejsce i sposób dostawy, termin dostawy, ceny, warunki płatności i ewentualnie inne warunki proponowanej transakcji, potwierdza otrzymanie zamówienia. Sklep w niniejszej wiadomości zwraca się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie lub anulowanie złożonego zamówienia drogą elektroniczną jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży jest niezgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego.

 

5. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić każde zamówienie drogą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 24 godzin od jego złożenia. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych warunków i upoważnia Sklep do realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie potwierdzone w podanym wcześniej terminie, oznacza to odstąpienie przez Kupującego od chęci zawarcia umowy i upoważnia Sklep do możliwości anulowania zamówienia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem błędnego, lub nieczytelnego wypełnienia dokumentu zamówienia.

Kupujący może bez żadnych konsekwencji zrezygnować z zamówienia informując o tym Sklep poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Jeśli Kupujący zdecyduje się na zapłatę w formie przedpłaty to wysyłka zamówienia będzie wstrzymana do czasu wpłynięcia całej kwoty na konto Sklepu. Jeśli w takim przypadku zapłata nie wpłynie w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia warunków transakcji przez Kupujacego, oznacza to odstąpienie przez Kupującego od chęci zawarcia umowy i upoważnia Sklep do możliwości anulowania zamówienia.

 

6. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem odbioru towaru przez Kupujacego w siedzibie firmy - wtedy umowa sprzedaży jest zawierana po sprawdzeniu i zaakceptowaniu stanu towaru przez Kupującego.

 

7. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki i pobrania za towary pokrywa Kupujący, chyba że strony postanowią inaczej.

Kupujący mieszkający na terenie Polski może zlecić wykonanie usług dla siebie bądź w formie prezentu dla osoby trzeciej. Jeżeli w wysłanym zamówieniu będzie wskazana osoba trzecia jako odbiorca, Sklep będzie kontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia i ma prawo oczekiwać na wpłynięcie zapłaty za towar przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

8. Realizacja jakiegokolwiek zamówienia nie jest możliwa bez zaakceptowania przez Kupującego niniejszych warunków. Kupujący wyraża akceptację niniejszych warunków potwierdzając to poprzez przesłanie drogą elektroniczną formularza zamówienia.

 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które powinno zostać wysłane pocztą na adres: BEST-MEDIA PAWEŁ OLESZCZUK, 1-go Maja 5, 07-130 Łochów, może to także zrobić drogą mailową na adres: reklamacje@best-media.pl. Prosimy by zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar był kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część) i nie nosił śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży. Dokumenty prosimy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Kupujący powinien należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, BEST-MEDIA zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
BEST-MEDIA PAWEŁ OLESZCZUK, 1-go Maja 5, 07-130 Łochów

 

10. Istnieje możliwość realizacji przez Sklep zamówienia produktów nie ujętych w naszej ofercie internetowej - takie zamówienia wymagają potwierdzenia telefonicznego.

 

11. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.best-media.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.best-media.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

 

Faktury i rachunki

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki jest dołączona paragon lub faktura VAT. Adres wysyłkowy może być inny, od adresu na fakturze lub zamawiającego. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania poprawności podanych danych.

SIEDZIBA FIRMY
ul. 1-ego Maja 5
07-130 Łochów