kontakt@best-media.pl801-033-09425 675-21-27600-501-174

Reklamacje


BEST-MEDIA
 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres reklamacje@best-media.pl. BEST-MEDIA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

BEST-MEDIA nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamację możesz zgłosić, w przypadku gdy:
  • zakupiony w naszym sklepie towar uległ uszkodzeniu w czasie dostawy
  • zakupiony w naszym sklepie towar okazał się niesprawny lub niekompletny
  • chcesz odstąpić od umowy kupna-sprzedaży


Przed przekazaniem reklamowanego sprzętu do Naszego sklepu prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: reklamacje@best-media.plUszkodzenie towaru podczas transportu

Podczas odbioru przesyłki od kuriera powinien zostać sprawdzony stan opakowania produktu oraz taśm i plomb zabezpieczających. W przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń, podpisz list przewozowy i ureguluj należność, a następnie w obecności kuriera wyjmij towar z opakowania i sprawdź, czy nie jest on uszkodzony oraz czy w pudełku znajdują się wszystkie części wymienione w instrukcji obsługi. Jeżeli wszystko jest w należytym porządku możesz bez obaw przyjąć przesyłkę.
Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia i/lub braki - sporządź na miejscu, w obecności kuriera, protokół szkody. Uwzględnij w nim wszystkie braki, najdrobniejsze uszkodzenia oraz datę i godzinę doręczenia przesyłki przez kuriera.

UWAGA!
  • Zadbaj by protokół został wypełniony w obecności kuriera w chwili dostarczenia przesyłki - nie zgadzaj się na wypełnienie go w późniejszym terminie.
  • Dopilnuj by protokół został wypełniony prawidłowo, by zostały w nim opisane nawet najdrobniejsze uszkodzenia.
  • Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u klienta.


Towar okazał się niesprawny

Wszystkie produkty przez nas sprzedawane posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa druk gwarancji wystawiony przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych można odnaleźć na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.